Căn cứ Thông báo số 400/TB-ĐHAG ngày 22/4/2022 về việc rà soát kết quả xử lý học vụ, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ cố vấn học tập các lớp.
P. Đào tạo gửi đến Quý Thầy/Cô tổng hợp dữ liệu về kết quả xử lý học vụ HK II năm học 2020-2021.